luns, 22 de setembro de 2014

Tarifas

Hola familias:

Os especificamos las tarifas de la escuela infantil


Tarifas escolaridade:
                              Tarifa xeral: 116 €  x 11cuotas

                          Tarifa B : 79 €  x 11 cuotas

                              Tarifa A: 49 € x 11 cuotas
Cando coincidan dous ou máis irmás na escola, o primeiro abonará a tarifa que lle corresponda, e os demáis tarifa cero.

Servizos:
             Almorzo : 12 € /mes

             Comedor: 70 € /mes
          
             Comida solta: 5 € 

             Merenda: 20 €/ mes

Tarifas por ampliación de horario :

Cada hora fóra do horario normalizado (9:00-15:00 h.): 14 €/mes.

Excederse dúas ou máis veces do horario normalizado implicará que se cobre a ampliación horaria (14 €/mes)

Por utilizar fraccións de tempo fóra do horario normalizado unha ou dúas veces ao mes se aplicarán as seguintes tarifas:

              Por cada ½ hora : 7 €/mes
              Por cada ¼ hora : 3,5 €/mes
              Hora suelta : 6 €/mes


Ningún comentario:

Publicar un comentario